Wie zijn wij?

Algemeen
Senioren moeten hun stem laten horen. Daarom is de SSG opgericht. De organisaties die betrokken waren bij dit initiatief, zijn: KBO (Katholieke Bond van Ouderen), PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond), ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen), Humanitas (advies en ondersteuning voor ouderen van 55 en ouderen mantelzorgers), Participe (thans Kwadraad, verleent diensten, gericht op de optimale participatie van alle bewoners in hun directe leefomgeving) en Palet Welzijn (ondersteuning van vooral ouderen en mantelzorgers). De SSG staat open voor senioren, die niet verbonden zijn met een ouderenbond, maar graag hun expertise willen blijven inzetten om mede uitvoering te geven aan onze missie en de daaraan gerelateerde activiteiten en werkzaamheden.

Wat willen we bereiken?
De SSG is betrokken of wil betrokken zijn bij:

 • decentralisatie van het sociale domein;
 • het welbevinden van de senioren in Gouda op gebied van wonen, welzijn en zorg, woonruimte en/of levensloopgeschikte woningen;
 • ontmoetingscentra en toegankelijkheid openbare gebouwen;
 • vervoersmogelijkheden en verkeersveiligheid;
 • inrichting wijken voor wat betreft verlichting, groen, enz.

Hoe bereiken we dat?
Het Senioren Platform Gouda wil een deskundige, constructieve en invloedrijke gesprekspartner zijn voor allen die betrokken zijn bij het welzijn van en de zorg voor senioren. Het gaat dan om gemeente, politieke partijen, wooncorporaties, zorg – en welzijnsorganisaties. Concreet richten we ons op:

 • besluitvorming bij de gemeente Gouda door het geven van gevraagd en ongevraagd advies over het beleid voor senioren (voor zover niet gerelateerd aan het vastgestelde Wmo beleid);
 • het bevorderen van de samenwerking met de gemeente en de andere voornoemde organisaties;
 • het signaleren van knelpunten en problemen;
 • het onderhouden van contact met de media; het geven van informatie, voorlichting en het verzorgen van een nieuwsbrief;
 • het ontwikkelen van innovatieve initiatieven op basis van de missie;
 • afstemming met Senioren Platforms in andere gemeenten.

Verder voeren bestuursleden gesprekken binnen hun netwerk en geven ze interviews aan lokale kranten en de lokale TV-zender. Doel is zowel deelnemers te werven als de naamsbekendheid van de SSG te vergroten.

Organisatie
Op 23 juli 2013 zijn de statuten gepasseerd bij de notaris. De Stichting heeft een bestuur, waarbij wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk gemengde samenstelling, die recht doet aan de seniore bevolkingssamenstelling van Gouda. Daarbij wordt rekening gehouden met een vertegenwoordiging van georganiseerden en niet-georganiseerden. De leden van het Seniorenplatform zijn woonachtig in Gouda en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder.

Het bestuur:

Marion van Leeuwen marion.vanleeuwen@gasd.nl is bij de SSG-vergaderingen als adviseur vanuit de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD).

Geert Boevink, voorzitter

Na jaren als directeur gewerkt te hebben binnen de gezondheidszorg, met name voor mensen met een beperking en senioren, ben ik de laatste jaren voor mijn pensionering werkzaam geweest als ZZP-er (als senior beleidsadviseur) voor zowel locale overheid en belangenorganisaties. Na het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd in 2012heb ik samen met anderen de Stichting Seniorenplatform Gouda (SSG) opgericht.Daarnaast ben ik actief voor Zorgbelang Zuid-Holland als secretaris van het Provinciaal Platform Wonen (PPW) en als secretaris van het Regionaal Netwerk Ouderen MH.Voor Zorgbelang ben ik sinds 2011 de afgevaardigde namens senioren binnen de Raad van Advies van het Zorgkantoor MH (VGZ)

/

Carolien Kanters

Mijn naam is Carolien Kanters. Woon sinds 2013 in Gouda. Ben sinds 2014 lid van de SVMH. In 2015 in het bestuur gekomen van de SVMH als secretaris. Een jaar later gekozen tot voorzitter. Mijn hobby’s zijn: lezen, puzzelen, wandelen en reizen. Ik wil mij op positieve wijze gaan inzetten voor het belang van ouderen.

Frans Rieveld

Mijn naam is Frans Rietveld, geboren te Gouda 30 september 1948. Opgegroeid in Nieuwerkerk a/d IJssel en sinds 1986 woonachtig te Gouda in de wijk Achterwillens. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen en één kleinkind. Ik heb 30 jaar tot 2011op het ministerie van Landbouw gewerkt op de personeelsafdeling. Daarna met pensioen gegaan. Als opleiding heb ik de 5 jarige Handelsavondschool gedaan en de driejarige MBO-opleiding en de tweejarige HBO-opleiding AP/PB. Als hobby’s heb ik lezen en puzzelen. Verder computer ik wat en heb een modelspoorbaan op zolder. Sinds januari 2016 ben ik secretaris van de PCOB Gouda. Daarvoor was ik secretaris van de Identiteitscommissie van de Ronssehof. Verder was ik tot september 2017 10 jaar kerkelijk actief als diaken Ouderen en Welzijn in de Ontmoetingskerk.

Jan Kuyterink

Ton de Witte