Welkom op de site van de Stichting Seniorenplatform Gouda (SSG)

De SSG komt op voor de collectieve rechten en belangen van alle senioren in de gemeente Gouda.

Senioren is de verzamelnaam voor alle 55-plussers. Daarbij gaat het om een heel gevarieerde groep inwoners, die één ding gemeen hebben: het grootste deel van hun (werkende) leven ligt achter hen. Zij hebben er baat bij als het (lokale)overheidsbeleid voldoende rekening met hen houdt. Dat wil zeggen: aandacht voor passende woningbouw, voorzieningen voor welzijn en zorg, veiligheid en verkeer.

Het Seniorenplatform Gouda komt bij deze onderwerpen voor de senioren op. Op deze site kunt u vinden hoe het platform dit doet en welke acties het heeft ondernomen.

Heeft u vragen? Denkt u zelf een bijdrage te kunnen leveren? Neem dan contact met ons op.

5 Oktober 2022: cursusdag digitale wereld voor senioren