Categorieën
Nieuws

4e SSG-Nieuwsbrief

SSG heeft de 3e Nieuwsbrief uitgebracht. Deze kunt u lezen door te klikken op:

Categorieën
Nieuws

SSG-acties vervoer

SSG heeft een brief aan de gemeente Gouda gestuurd over het nachtelijk taxivervoer en over de lange reserveringstijden voor de Groene Hart Hopper. Over de Hopper ging een gelijksoortige brief naar CCV, de exploitant van de Hopper. Daarnaast heeft SSG een protestbrief aan de NS geschreven over de sluiting van de ticket- en servicebalie in Gouda. Lees meer:

Categorieën
Nieuws

3e SSG-Nieuwsbrief

SSG heeft de 3e Nieuwsbrief uitgebracht. Deze kunt u lezen door te klikken op:

Categorieën
Nieuws

Manifest Waardig Ouder Worden

De volledige tekst van het Manifest is te lezen onder

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief Oktober 2020

Corona en andere voor senioren belangrijke onderwerpen

Algemeen

 • Zorgelijk zijn de resultaten van KBO/PCOB onderzoek over het aantal gepensioneerden dat langer moet doorwerken. Dat aantal is gestegen van 138.000 naar 215.000. Uit het onderzoek blijkt dat het daarbij relatief vaak gaat om AOW’ers met schulden.
 • Ouderenorganisaties maken zich grote zorgen over de minimale financiële compensatie en dreigende kortingen van pensioenen. De AOW wordt jaarlijks licht verhoogd, maar dat weegt niet op tegen de jaarlijkse prijsstijgingen. Volgens het Nibud stijgen de prijzen in 2021 met 1,5% en wordt de basiszorgverzekering circa € 5 per maand duurder. Vakantiegeld wordt aan andere noodzakelijke dingen besteed, zoals een nieuwe bril of kleding.
 • Huurders zijn getroffen door de grootste huurstijging in zes jaar tijd. In 2020 stegen de woninghuren gemiddeld 2,9% ten opzichte van 2019. Volgens het Nibud zitten zo’n 800.000 huurders in de problemen. Ook volgens het Nibud hebben bezitters van een eigen huis onvoldoende geld voor investeringen op het gebied van energie en verduurzaming.
 • De Raad van Ouderen adviseert om een inhaalslag te maken bij het bouwen van levensbestendige woningen, zowel in de sociale sector, bij middenhuur, als in de koopsector.
 • Senioren ervaren een groot tekort aan levensbestendige kleinere en betaalbare woningen. Onderzoek wijst uit dat in dat segment er een tekort is van meer dan 300.000 woningen.
 • In 2019 kwamen 109.000 65-plussers op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis na een val in of om het huis. Ernstig letsel liepen 79.000 mensen op, waarna 5.000 mensen zijn overleden. Ook werden 11.500 65-plussers tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis. Het aantal senioren dat tot nu toe dit jaar is overleden, ligt al boven dat van 2019.

Gouda

 • Mede als gevolg van corona moet Gouda bezuinigen. De grootste bezuinigingspost is het sociaal domein. Onderwerpen die de jeugd aangaan, worden daarbij specifiek vermeld. Senioren worden niet genoemd en moeten maar invullen op welke voor hen belangrijke posten bezuinigd gaat worden. De SSG vindt dat er zowel een jongeren- als ouderenbeleid moet worden ontwikkeld.
 • Het is nog lang niet zeker of het bij dit aanhalen van de broekriem zal blijven. Een vraagteken is op zijn plaats alleen al gelet op het feit dat deze bezuinigingsmaatregelen afhankelijk zijn van de vraag of het kabinet de claim van Gouda, groot € 24,6 miljoen, gaat honoreren.
 • Zoals het er nu naar uitziet, gaat de gemeente Gouda de komende jaren verder met bezuinigen, o.a. in de Wmo, cultuur, sport & recreatie, en wonen en de leefomgeving. De conclusie van SSG is dat onze doelgroepen hiervan de nadelige gevolgen zullen ondervinden. Zo ontstaat er verpaupering van onze mooie stad.
 • De Wmo heeft maatwerkvoorzieningen, afgestemd op één persoon zoals hulp in de huishouding, de Wmo-vervoerspas, individuele begeleiding, dagbesteding op maat, aanpassingen aan de woning, een rolstoel of scootmobiel, respijtzorg en ondersteuning van mantelzorgers. Wat blijft hiervan overeind?
 • In 2016 heeft de GGD een rapport gepubliceerd over kwetsbare burgers in Hollands Midden. Enkele conclusies voor burgers Midden Holland: grote moeite om rond te komen 21.800 mensen, problematische schulden 37.000, zwaar belaste mantelzorgers 9.200, kwetsbare gezondheid 134.000, en sociaal uitgeslotenen 18.400. SSG vraagt zich af hoe die situatie nu is of wordt als gevolg van corona.

Als gevolg van corona heeft SSG helaas geen bijeenkomsten kunnen organiseren, afgezien van een bijeenkomst over medicijngebruik begin maart. In onze planning stonden informatiebijeenkomsten over o.a. de donorwet, ervaringen met corona en uitvaart. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona worden deze bijeenkomsten in 2021 georganiseerd. Ook de verkiezingen in maart kunnen aanleiding zijn voor een speciale themabijeenkomst.

Categorieën
Nieuws

Themabijeenkomst over corona afgelast!

In verband met de toename van het coronavirus heeft het bestuur van SSG besloten de themabijeenkomst ‘Mijn ervaringen met corona’ op vrijdag 16 oktober af te gelasten.

Categorieën
Nieuws

Thema bijeenkomst ‘mijn ervaringen met corona’.

op vrijdag 16 oktober in Buurthuis de Kade, Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda.

PROGRAMMA

 • 9.30 uur:zaal open
 • 10.00 uur: Welkom door Jan Kuyterink, voorzitter Stichting Seniorenplatform Gouda.
 • 10.10 uur: 4 of 5 direct betrokkenen vertellen over hun ervaringen met corona. Dat zijn o.a. een ex corona patiënt, een partner waarvan de echtgenoot niet bezocht kon worden, een wijkverpleegkundige van de Vierstroom en een vrijwilliger.Vragen kunnen gesteld worden en er is een korte pauze.
 • 12.00 uur:Sluiting van de bijeenkomst

Toegang is gratis. Als u de bijeenkomst wilt bijwonen, dient u zich verplicht op te geven en wel vóór 10 oktober 2020. U ontvangt dan een toegangsbewijs. Dit is nodig i.v.m. het beperkt aantal deelnemers die de SSG kan toelaten, conform de RIVM richtlijnen

Aanmelden via ssgbestuur@gmail.com of telefonisch 0182-602660.

Categorieën
Nieuws

In gesprek over zinvolle zorg

Op 21 juni vond een bijeenkomst over zinvolle zorg plaats. Na opening door SSG-voorzitter Geert Boevink hield Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist geriartrie van het Groene Hart Ziekenhuis een presentatie over de vraag ‘Wat is zinvolle zorg’. Daarna kwam huisarts mevr. D.Stalman aan het woord over ‘Persoonlijke wensen over zinvolle zorg’. De ochtend werd afgesloten door notaris Westerhuis over het levenstestament.
De levendige bijeenkomst werd bijgewoond door een 40-tal personen.

Categorieën
Nieuws

MET MEER VERTROUWEN DE WEG OP!

Op donderdag 21 maart vond in de Prinsenhof de door de Projectgroep Verkeersveiligheid Midden-Holland in samenwerking met SSG (Stichting Seniorenplatform Gouda) georganiseerde Opfriscursus Rijvaardigheid plaats. Dit was een rijvaardigheidstraining speciaal voor senioren (55 jaar of ouder). In totaal namen hieraan 45 personen deel. Verhoudingsgewijs waren er weinig mannen: 2/3 van de deelnemers was vrouw.

De cursus bestond uit drie delen: een test van gehoor en ogen, een theorieles en een praktijkles in de eigen auto. De deelnemers werden dan ook in drie groepen verdeeld, die telkens na afloop van een onderdeel werden gewisseld. ‘Vooraf was het wel een beetje spannend, hoor’, vertelde één van de deelnemers. ‘Je hebt toch het idee dat je weer examen moet doen. Maar dat viel reuze mee. Het ging er allemaal heel ontspannen aan toe’.

Algemene indruk was dat de cursus leerzaam en nuttig was. Je kreeg tips om het rijgedrag te verbeteren en je stak toch wel weer heel wat over de verkeersregels op. Het resultaat was heel bevredigend: iedereen kreeg aan het eind het certificaat van deelname uitgereikt. Maar belangrijker is dat deze deelnemers nu met meer vertrouwen in de auto de weg op gaan!

En het bleef niet bij deze dag: op 16 april kon men een vervolg op de theorieles bijwonen. Daar werd ook ruimschoots gebruik van gemaakt.

Voor foto’s klik hier

Categorieën
Nieuws

Goed bezocht Politiek Café voor Senioren

Op 22 februari vond in de Prinsenhof van 17.00 tot 20.00 uur het Politiek Café voor senioren plaats, georganiseerd door SSG, de Prinsenhof en het Sociaal Team. In totaal 12 politieke partijen gaven acte de présence. Deels ging het daarbij om ervaren partijleden, deels om ‘groentjes’. De zaal was gevuld met zo’n 60 senioren, die in het debatgedeelte actief van zich lieten horen.

In het eerste deel van de bijeenkomst kreeg elke spreker de gelegenheid in een korte ‘pitch’ zijn partijstandpunt toe te lichten over de onderwerpen: ouderenhuisvesting, leven met dementie, inclusieve samenleving, voorkomen van armoede en eenzaamheid, en veiligheid. Ter plekke bleek de pitch overigens geen drie maar slechts twee minuten te mogen duren. De meeste sprekers konden hun verhaal dan ook niet volledig voor het voetlicht brengen. Voorzitster Erica van der Heijden gaf de partijen wel nog even de gelegenheid aan te geven over waar ze -terugkijkend over de laatste vier jaar- trots op waren. Dat leidde tot uiteenlopende antwoorden als ‘het met elkaar hebben gedaan’, ‘afvalscheiding’, ” aanpak van het stationsgebied’, e.d.

Na de pauze (brood en soep) was er gelegenheid om op specifieke vragen uit de zaal in te gaan. Een groot scala aan onderwerpen kwam daarbij aan de orde, niet alleen over de vooraf aangegeven onderwerpen. Zo kwamen bijvoorbeeld afvalscheiding, de kinderboerderij en hulp bij het invullen van het belastingbiljet ook aan der orde. De finale bestond uit een stemming van de deelnemers. Iedereen had aan het begin een biljet gekregen waarin hij/zij een stem op een partij kon uitbrengen. De top drie: 1. Gouda 50+, 2. SP 3. CDA.