Categorieën
Nieuws

In gesprek over zinvolle zorg

Op 21 juni vond een bijeenkomst over zinvolle zorg plaats. Na opening door SSG-voorzitter Geert Boevink hield Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist geriartrie van het Groene Hart Ziekenhuis een presentatie over de vraag ‘Wat is zinvolle zorg’. Daarna kwam huisarts mevr. D.Stalman aan het woord over ‘Persoonlijke wensen over zinvolle zorg’. De ochtend werd afgesloten door notaris Westerhuis over het levenstestament.
De levendige bijeenkomst werd bijgewoond door een 40-tal personen.

Categorieën
Nieuws

MET MEER VERTROUWEN DE WEG OP!

Op donderdag 21 maart vond in de Prinsenhof de door de Projectgroep Verkeersveiligheid Midden-Holland in samenwerking met SSG (Stichting Seniorenplatform Gouda) georganiseerde Opfriscursus Rijvaardigheid plaats. Dit was een rijvaardigheidstraining speciaal voor senioren (55 jaar of ouder). In totaal namen hieraan 45 personen deel. Verhoudingsgewijs waren er weinig mannen: 2/3 van de deelnemers was vrouw.

De cursus bestond uit drie delen: een test van gehoor en ogen, een theorieles en een praktijkles in de eigen auto. De deelnemers werden dan ook in drie groepen verdeeld, die telkens na afloop van een onderdeel werden gewisseld. ‘Vooraf was het wel een beetje spannend, hoor’, vertelde één van de deelnemers. ‘Je hebt toch het idee dat je weer examen moet doen. Maar dat viel reuze mee. Het ging er allemaal heel ontspannen aan toe’.

Algemene indruk was dat de cursus leerzaam en nuttig was. Je kreeg tips om het rijgedrag te verbeteren en je stak toch wel weer heel wat over de verkeersregels op. Het resultaat was heel bevredigend: iedereen kreeg aan het eind het certificaat van deelname uitgereikt. Maar belangrijker is dat deze deelnemers nu met meer vertrouwen in de auto de weg op gaan!

En het bleef niet bij deze dag: op 16 april kon men een vervolg op de theorieles bijwonen. Daar werd ook ruimschoots gebruik van gemaakt.

Voor foto’s klik hier

Categorieën
Nieuws

Goed bezocht Politiek Café voor Senioren

Op 22 februari vond in de Prinsenhof van 17.00 tot 20.00 uur het Politiek Café voor senioren plaats, georganiseerd door SSG, de Prinsenhof en het Sociaal Team. In totaal 12 politieke partijen gaven acte de présence. Deels ging het daarbij om ervaren partijleden, deels om ‘groentjes’. De zaal was gevuld met zo’n 60 senioren, die in het debatgedeelte actief van zich lieten horen.

In het eerste deel van de bijeenkomst kreeg elke spreker de gelegenheid in een korte ‘pitch’ zijn partijstandpunt toe te lichten over de onderwerpen: ouderenhuisvesting, leven met dementie, inclusieve samenleving, voorkomen van armoede en eenzaamheid, en veiligheid. Ter plekke bleek de pitch overigens geen drie maar slechts twee minuten te mogen duren. De meeste sprekers konden hun verhaal dan ook niet volledig voor het voetlicht brengen. Voorzitster Erica van der Heijden gaf de partijen wel nog even de gelegenheid aan te geven over waar ze -terugkijkend over de laatste vier jaar- trots op waren. Dat leidde tot uiteenlopende antwoorden als ‘het met elkaar hebben gedaan’, ‘afvalscheiding’, ” aanpak van het stationsgebied’, e.d.

Na de pauze (brood en soep) was er gelegenheid om op specifieke vragen uit de zaal in te gaan. Een groot scala aan onderwerpen kwam daarbij aan de orde, niet alleen over de vooraf aangegeven onderwerpen. Zo kwamen bijvoorbeeld afvalscheiding, de kinderboerderij en hulp bij het invullen van het belastingbiljet ook aan der orde. De finale bestond uit een stemming van de deelnemers. Iedereen had aan het begin een biljet gekregen waarin hij/zij een stem op een partij kon uitbrengen. De top drie: 1. Gouda 50+, 2. SP 3. CDA.