Categorieën
Nieuws

Themabijeenkomsten voor ouderen

Het Sociaal Team heeft dit najaar samen met andere partners 3 themabijeenkomsten voor ouderen gepland. De bijeenkomsten zijn:

*donderdag 13 oktober in Van Noord : veiligheid in de wijk en aan de deur, van 14-16 uur.

*maandag 17 oktober in de Zuidrandflat: veiligheid rondom uw financiën en levenstestament, van  14-16 uur.

*maandag 24 oktober van 14 tot 16 uur in Huize Groeneweg, de Baan. Veiligheid rondom gezondheid.

We verwachten dat we door middel van deze 3 bijeenkomsten, bewoners preventief kunnen informeren over dit thema.

Deelname is gratis, maar we willen graag dat mensen zich aanmelden. Meer informatie en aanmelden kan 088-900 4321 of  info@sociaalteamgouda.nl.

Categorieën
Nieuws

6 Oktober: cursusdag digitale wereld voor senioren

Dat kan ik toch niet. Straks klik ik op een verkeerde link en kijken er criminelen mee op mijn computer. Als ik gehackt word, kunnen ze mijn bankrekening leeghalen. Om deze en andere vooroordelen van senioren weg te halen, organiseren Stichting Seniorenplatform Gouda, de bibliotheek Gouda en SeniorWeb een cursusdag op (29 september en) 6 oktober 2022.

Natuurlijk is het goed om op te letten in de digitale wereld, maar dat geldt ook in de ‘echte wereld’. De digitale wereld biedt ook ontzettend veel voordelen. Zo kunt u eenvoudig overheidszaken en geldzaken regelen, contact houden met familie en vrienden en online spelletjes doen.

Op (29 september en) 6 oktober 2022 leert u hier alles over. Ook helpen we u met het zetten van (de eerste) stappen in de digitale wereld, bijvoorbeeld als het gaat om het aanmaken van goede wachtwoorden. Verder geven we uitleg over tablets, smartphones en computers, zodat u weet wat het beste bij u past.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Seniorenplatform Gouda, de bibliotheek Gouda en SeniorWeb. SeniorWeb organiseert allerlei cursussen voor senioren; u hoort er tijdens de bijeenkomst meer over. Locatie is Ontmoetingscentrum van Noord. Inloop vanaf 9.45 uur, start programma om 10.00 uur. Om 12.00 uur is de bijeenkomst afgelopen. U kunt zich aanmelden bij Carolien Kanters (0182-602660 / ssgbestuur@gmail.com) of bij Patricia van Waas (0182- 590101 / p.vanwaas@bibliotheekgouda.nl).

PS. Voorinschrijving is nodig i.v.m. maximum aantal deelnemers.

Categorieën
Nieuws

4e SSG-Nieuwsbrief

SSG heeft de 3e Nieuwsbrief uitgebracht. Deze kunt u lezen door te klikken op:

Categorieën
Nieuws

SSG-acties vervoer

SSG heeft een brief aan de gemeente Gouda gestuurd over het nachtelijk taxivervoer en over de lange reserveringstijden voor de Groene Hart Hopper. Over de Hopper ging een gelijksoortige brief naar CCV, de exploitant van de Hopper. Daarnaast heeft SSG een protestbrief aan de NS geschreven over de sluiting van de ticket- en servicebalie in Gouda. Lees meer:

Categorieën
Nieuws

3e SSG-Nieuwsbrief

SSG heeft de 3e Nieuwsbrief uitgebracht. Deze kunt u lezen door te klikken op:

Categorieën
Nieuws

Manifest Waardig Ouder Worden

De volledige tekst van het Manifest is te lezen onder

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief Oktober 2020

Corona en andere voor senioren belangrijke onderwerpen

Algemeen

 • Zorgelijk zijn de resultaten van KBO/PCOB onderzoek over het aantal gepensioneerden dat langer moet doorwerken. Dat aantal is gestegen van 138.000 naar 215.000. Uit het onderzoek blijkt dat het daarbij relatief vaak gaat om AOW’ers met schulden.
 • Ouderenorganisaties maken zich grote zorgen over de minimale financiële compensatie en dreigende kortingen van pensioenen. De AOW wordt jaarlijks licht verhoogd, maar dat weegt niet op tegen de jaarlijkse prijsstijgingen. Volgens het Nibud stijgen de prijzen in 2021 met 1,5% en wordt de basiszorgverzekering circa € 5 per maand duurder. Vakantiegeld wordt aan andere noodzakelijke dingen besteed, zoals een nieuwe bril of kleding.
 • Huurders zijn getroffen door de grootste huurstijging in zes jaar tijd. In 2020 stegen de woninghuren gemiddeld 2,9% ten opzichte van 2019. Volgens het Nibud zitten zo’n 800.000 huurders in de problemen. Ook volgens het Nibud hebben bezitters van een eigen huis onvoldoende geld voor investeringen op het gebied van energie en verduurzaming.
 • De Raad van Ouderen adviseert om een inhaalslag te maken bij het bouwen van levensbestendige woningen, zowel in de sociale sector, bij middenhuur, als in de koopsector.
 • Senioren ervaren een groot tekort aan levensbestendige kleinere en betaalbare woningen. Onderzoek wijst uit dat in dat segment er een tekort is van meer dan 300.000 woningen.
 • In 2019 kwamen 109.000 65-plussers op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis na een val in of om het huis. Ernstig letsel liepen 79.000 mensen op, waarna 5.000 mensen zijn overleden. Ook werden 11.500 65-plussers tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis. Het aantal senioren dat tot nu toe dit jaar is overleden, ligt al boven dat van 2019.

Gouda

 • Mede als gevolg van corona moet Gouda bezuinigen. De grootste bezuinigingspost is het sociaal domein. Onderwerpen die de jeugd aangaan, worden daarbij specifiek vermeld. Senioren worden niet genoemd en moeten maar invullen op welke voor hen belangrijke posten bezuinigd gaat worden. De SSG vindt dat er zowel een jongeren- als ouderenbeleid moet worden ontwikkeld.
 • Het is nog lang niet zeker of het bij dit aanhalen van de broekriem zal blijven. Een vraagteken is op zijn plaats alleen al gelet op het feit dat deze bezuinigingsmaatregelen afhankelijk zijn van de vraag of het kabinet de claim van Gouda, groot € 24,6 miljoen, gaat honoreren.
 • Zoals het er nu naar uitziet, gaat de gemeente Gouda de komende jaren verder met bezuinigen, o.a. in de Wmo, cultuur, sport & recreatie, en wonen en de leefomgeving. De conclusie van SSG is dat onze doelgroepen hiervan de nadelige gevolgen zullen ondervinden. Zo ontstaat er verpaupering van onze mooie stad.
 • De Wmo heeft maatwerkvoorzieningen, afgestemd op één persoon zoals hulp in de huishouding, de Wmo-vervoerspas, individuele begeleiding, dagbesteding op maat, aanpassingen aan de woning, een rolstoel of scootmobiel, respijtzorg en ondersteuning van mantelzorgers. Wat blijft hiervan overeind?
 • In 2016 heeft de GGD een rapport gepubliceerd over kwetsbare burgers in Hollands Midden. Enkele conclusies voor burgers Midden Holland: grote moeite om rond te komen 21.800 mensen, problematische schulden 37.000, zwaar belaste mantelzorgers 9.200, kwetsbare gezondheid 134.000, en sociaal uitgeslotenen 18.400. SSG vraagt zich af hoe die situatie nu is of wordt als gevolg van corona.

Als gevolg van corona heeft SSG helaas geen bijeenkomsten kunnen organiseren, afgezien van een bijeenkomst over medicijngebruik begin maart. In onze planning stonden informatiebijeenkomsten over o.a. de donorwet, ervaringen met corona en uitvaart. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona worden deze bijeenkomsten in 2021 georganiseerd. Ook de verkiezingen in maart kunnen aanleiding zijn voor een speciale themabijeenkomst.